Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đời sống văn hóa tinh thần ở nông thôn Hà Nam hiện nay

Authors:


Lê, Thành HưngKeywords: Hà Nam
Nông thôn
Triết học
Văn hoá tinh thầnIssue Date: 2008Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 95 tr.Abstract: Làm rõ các khái niệm về văn hoá, đời sống văn hoá tinh thần, vai trò của văn hoá tinh thần trong đời sống xã hội Việt Nam hôm nay. Phân tích thực trạng đời sống văn hoá tinh thần ở nông thôn Hà Nam hiện nay thông qua việc tìm hiểu những truyền thống lịch sử văn hoá Hà Nam; những giá trị tích cực và những biểu hiện tiêu cực trong đời sống văn hoá tinh thần ở nông thôn Hà Nam. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển văn hoá tinh thần ở nông thôn Hà Nam trong thời kỳ đổi mới hiện nay: Nâng cao nhận thức về bảo vệ và xây dựng đời sống văn hoá cho cán bộ, nhân dân; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng và chính quyền; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội và nhân dân; tăng cường xây dựng nguồn lực và phương tiện cho các hoạt động văn hoá; phát huy vai trò của văn hoá trên mọi l…
Các bài đăng gần đây

Hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam

Authors: Lê, Thị HươngKeywords: Luật kinh tế;Việt Nam;Quyền tác giả;Luật và pháp chếIssue Date: 2017Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tếDescription: 117 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34267Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Mối quan hệ giữa Viện kiểm sát nhân dân và cơ quan cảnh sát điều tra trong việc khởi tố, điều tra các vụ án cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Ninh Bình)

Authors: Phạm, Mai LinhKeywords: Luật hình sự
Việt Nam
Viện kiểm sát nhân dân
Hành vi phạm tội
Luật và pháp chếIssue Date: 2017Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tếDescription: 90tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34260Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

An Industrial DAQs and Internet Based Data Logging and Remote Monitoring System for Real-Time Multi-Parameters Measurements

Authors: Tran, Vinh Thang
Do, Trung KienKeywords: DAQ-data acquisition;data logger;remote monitoring systemIssue Date: 2014Publisher: H. : ĐHQGHNSeries/Report no.: Vol. 30;No. 2 (2014)Abstract: In this paper, we proposed a design and implementation of a multi-parameters data logging and remote monitoring system for investigating both of electrical parameters and physical ones for indoor and outdoor environments. The task of logging and monitoring parameters are temperature, relativity light intensity and nineteen electrical parameters with storage and transmission of this information in the form cloud storage service to the user’s computer over internet in real-time for in-situ or further analysis. Due to industrial data acquisition modules, this system is easy to build with an expandable capability and enduring stability. Also a large of logged data can be measured by using this system with high accuracy and they are able to observe in a large surveying area.Description: p…

Influences of pH Values on Magnetic CoNiP Nanowires Fabrication

Authors: Luu, Van Thiem
Le, Tuan Tu
Pham, Duc ThangKeywords: PC template;CoNiP nanowires;magnetic properties and electrodepositionIssue Date: 2014Publisher: H. : ĐHQGHNSeries/Report no.: Vol. 30;No. 2 (2014)Abstract: CoNiP nanowire arrays were fabricated by electrodeposition method into polycarbonate (PC) templates at different pH values. It is obvious that the crystal structure of the CoNiP nanowires depends on the pH values of electrolyte. The XRD results show that crystal structure of the CoNiP nanowires is hcp structure and the intensity of the hcp (002) increased enhances as solution pH=3.5. Magnetic measurements indicate that CoNiP nanowires show a transition from soft to hard magnetic properties with pH values from 2.0 to 3.5 and the maximum coercivity is 1630 Oe.Description: p. 54-58URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56069ISSN: 2588-1124Appears in Collections:Mathematics and Physics

Introduction to Wastewater Treatment

Authors: Michael R. Butler, Templeton DavidKeywords: Wastewater treatment;Xử lý nước thảiIssue Date: 2011Publisher: bookboon.comAbstract: This book provides an introduction to the fundamental concepts and equations that underlie the engineering processes in wastewater treatment. Topics include preliminary treatment, sedimentation, biological treatment, nutrient removal, disinfection, and sludge treatment. Also discussed are wastewater management issues in developing countries and emerging concerns and trends in wastewater treatment in developed countries.Description: 80 p.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23681ISBN: 9788776818432Appears in Collections:Tài nguyên giáo dục mở (OER)

An Introduction to Nonlinearity in Control Systems

Authors: Derek, AthertonKeywords: Nonlinearity in control systemsIssue Date: 2011Publisher: bookboon.comAbstract: The book is concerned with the effects of nonlinearity in feedback control systems and techniques which can be used to design feedback loops containing nonlinear elements. After a short introductory chapter on nonlinearity and its possible effects the use of phase plane methods for nonlinear second order systems is discussed.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23684ISBN: 9788776817909Appears in Collections:Tài nguyên giáo dục mở (OER)