Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẾN HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ TUỆ ĐƯỢC TẠO RA BẰNG NGUỒN KINH PHÍ NHÀ NƯỚC (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI)

Authors:

Nguyễn, Thị Hương GiangKeywords: Chính sách
Khoa học công nghệ
Quản lý
Trí tuệIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiAbstract: Khái quát về chính sách khoa học và công nghệ (KH&CN), tài sản trí tuệ, chính sách KH&CN để quản lý tài sản trí tuệ trong hệ thống giáo dục và đào tạo; đánh giá hiệu quả quản lý tài sản trí tuệ. Phân tích và đánh giá hiệu quả việc quản lý tài sản trí tuệ được tạo ra từ nguồn kinh phí nhà nước tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, đặc biệt là hiệu quả quản lý giáo trình, bài giảng, công trình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Trình bày các giải pháp thông qua chính sách KH&CN để quản lý tài sản trí tuệ được tạo ra từ nguồn kinh phí nhà nước: có các chính sách quy định việc xác định quyền của tác giả và quyền của chủ sở hữu kết quả nghiên cứu; chính sách thương mại hóa kết quả nghiên cứu; chính sách đảm bảo hiệu quả quản lý tài sản trí tuệDescription: 112 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19900
Các bài đăng gần đây

Đáp ứng kỳ vọng từ cha mẹ và chất lượng cuộc sống của học sinh Trung học phổ thông

Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, tài liệu tham khảo thì luận văn được trình bày trong ba chương:  -  Chương 1: Cơ sở lý luận  của vấn đề nghiên cứu: trình bày về những vấn đề lý luận trong nghiên cứu về đáp ứng kỳ vọng từ phía cha mẹ và CLCS của học sinh THPT.
-  Chương 2: Phương pháp và tổ chức  nghiên cứu: trình bày về công cụ nghiên cứu, phương pháp lấy mẫu, mẫu nghiên cứu và cách thức phân tích số liệu.
-  Chương 3: Kết quả nghiên cứu: trình bày về những kết quả nghiên cứu đạt được.   Authors: 
Tô, Thị Hoan,Keywords: Tâm lý học trẻ em
Trẻ vị thành niênIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học giáo dụcDescription: 96 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33394

Thực hành chính sách công nghệ để phát triển bền vững hệ thống sản xuất gốm sứ trên địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Authors:

Đào, Văn ThắngIssue Date: 2016Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: 96 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23565

Liên thông đào tạo trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ

Trình bày cơ sở lý luận về nguồn nhân lực khoa học và công nghệ (KH&CN) và liên thông đào tạo. Nghiên cứu thực trạng liên thông đào tạo đối với nguồn nhân lực KH&CN ở Hải Dương thông qua việc tìm hiểu nguồn nhân lực KH&CN, liên thông đào tạo đối với nguồn nhân lực KH&CN, thực trạng đào tạo liên thông ở Trường Cao đẳng nghề Hải Dương và Trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ. Qua đó nêu những giải pháp liên thông đào tạo được thực hiện dựa trên chương trình đào tạo nhằm đạt mục tiêu gắn với nhu cầu thị trường lao động, chương trình liên thông xuất phát từ mục tiêu đào tạo, đổi mới liên thông đào tạo bắt đầu từ giáo viên cho tới quy trình đào tạo, phương pháp dạy học, đánh giá trong đào tạo liên thông, đầu tư và cơ chế tài chính trong đào tạo liên thông.
Authors:


Phạm, Văn LâmKeywords: Khoa học công nghệ
Liên thông đào tạo
Nguồn nhân lựcIssue Date: 2008Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 118 tr. URI:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17384Appears in C…

Đảng bộ tỉnh Sơn La lãnh đạo kinh tế hợp tác xã (1996 – 2006)

Tập hợp, hệ thống hóa các tư liệu có liên quan đến sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Sơn La trong xây dựng kinh tế hợp tác xã (HTX) ở địa phương. Nghiên cứu làm rõ những chủ trương, biện pháp của đảng bộ tỉnh trong lãnh đạo xây dựng kinh tế giai đoạn 1996-2006, tập trung phân tích những chủ trương và biện pháp mới, phù hợp với hoàn cảnh lịch sử và yêu cầu đối với phát triển kinh tế HTX thời kỳ đổi mới. Trình bày quá trình triển khai thực hiện phong trào xây dựng kinh tế HTX thông qua hoạt động của các cấp, các ngành, chính quyền và các đoàn thể quần chúng ở Sơn La. Đưa ra những đánh giá, nhận xét kết quả đạt được và hạn chế cùng một số bài học kinh nghiệm, đó là tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ tỉnh và các cấp ủy đảng, đặc biệt là thể chế hóa và triển khai tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách về kinh tế HTX; thường xuyên đổi mới nhận thức về công tác quản lý, phương thức hoạt động của HTX; tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên về …

Improving grade 10 students’ writing ability by using written corrective feedback: An action research project at Tien Phong high school, Me Linh, Ha Noi

Other Titles: Cải thiện khả năng viết cho học sinh lớp 10 bằng việc chữa lỗi dưới hình thức viết: Nghiên cứu hành động tại trường THPT Tiền Phong, Mê Linh, Hà NộiAuthors: HOÀNG, THỊ DUYÊNKeywords: Writing ability
Kỹ năng viết
Tiếng Anh
Học sinh trung học phổ thôngIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNAbstract: Many language educators and researchers (e.g., Nunan; 1987; Horwitz, 1988; Schulz, 2001) claim that matching the expectations of teachers and students is important for successful language learning. Therefore, it is important for teachers to be aware of the impact of their corrective feedback practices on students’ expectations and writing accuracy. Accordingly, this study is an attempt to find ways to improve writing skill by investigating the effect of some types of written corrective feedback on writing performance and the students’ attitudes towards teachers’ corrective feedback at Tien Phong High school. The participants included 35 students from grade 10. The data…

Tồn đọng án dân sự trong thi hành án ở Việt Nam hiện nay - Các giải pháp khắc phục Authors: Phạm, Thị Đào

Authors: Phạm, Thị ĐàoKeywords: Thi hành án (Pháp luật)
Luật dân sự
Việt NamIssue Date: 2016Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 113 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17207Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)